Oto lista polskich czasopism naukowych:

 • Acta Agrobotanica
 • Acta Agrophysica
 • Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia
 • Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica
 • Acta Mycologica
 • Acta Palaeontologica Polonica
 • Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura
 • Acta Scientiarum Polonorum, Architectura
 • Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia
 • Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • Aktywność ruchowa ludzi w rożnym wieku
 • Annals of Agricultural and Environmental Medicine
 • Annals of Parasitology
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences – Agriculture (Agricultural and forest Engineering)
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences – Animal Science
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences – Forestry and Wood Technology
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences – Horticulture and Landscape Architecture
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences – Land Reclamation
 • Baltic Coastal Zone
 • BioTechnologia
 • Dendrobiology
 • Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty
 • Ekonomia i Środowisko
 • Ekonomia i Zarządzanie (Naukowe Wydawnictwo IVG)
 • Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
 • Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors
 • Folia Forestalia Polonica, Series A- Forestry
 • Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo
 • Folia Malacologica
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Argicultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica
 • Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
 • Innowacyjne Mleczarstwo
 • International Agrophysics
 • International Letters of Natural Sciences
 • Journal of Agribusiness and Rural Development
 • Journal of Elementology
 • Journal of Physiology and Pharmacology
 • Journal of Plant Protection Research
 • Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
 • KULON
 • Leśne Prace Badawcze
 • Łąkarstwo w Polsce
 • Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
 • Monographiae Botanicae
 • MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
 • Nauki Inżynierskie i Technologie
 • Oceanologia
 • Okulistyka Weterynaryjna
 • Ornis Polonica
 • Papers on Global Change
 • Pestycydy/Pesticides
 • Polish Journal of Veterinary Sciences
 • Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
 • Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
 • Postępy Nauk Rolniczych
 • Prace Naukowe AJD. Kultura Fizyczna
 • Problemy Ekologii Krajobrazu
 • Problemy Rolnictwa Światowego
 • Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
 • Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria Botanika
 • Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Seria Botanika- Steciana
 • Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 • Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego
 • Rośliny Oleiste - Oilseed Crops
 • SERiA
 • Steciana
 • Studia i Materiały CEPL
 • Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna
 • Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
 • Wszechświat
 • Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
 • Zarządzanie ochroną przyrody w lasach
 • Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa
 • Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej
 • Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, s. Zootechnika
 • Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
 • Ziemniak Polski
 • Życie Weterynaryjne
 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość
 • Acta Geologica Polonica
 • Acta Energetica
 • Acta Mechanica et Automatica
 • Acta of Bioengineering and Biomechanics
 • Acta Poligraphica
 • Acta Scientiarum Polonorum Geodesia et Descriptio Terrarum
 • Advances in Manufacturing Science and Technology
 • AGH Drilling, Oil and Gas
 • AGH Journal of Mining and Geoengineering
 • Aktualne Problemy Biomechaniki
 • Annual of Navigation
 • Applied Computer Science
 • Archeologia Polski
 • Architectus
 • Architecturae et Artibus
 • Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
 • Archive of Mechanical Engineering
 • Archives of Acoustics
 • Archives of Civil Engineering
 • Archives of Control Sciences
 • Archives of Electrical Engineering
 • Archives of Environmental Protection
 • Archives of Foundry Engineering
 • Archives of Metallurgy and Materials
 • Archives of Mining Sciences
 • Archives of Thermodynamics
 • Archives of Transport System Telematics
 • Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
 • Archiwum Energetyki
 • Archiwum Motoryzacji
 • Ars Separatoria Acta
 • Automatyka/Automatics
 • Auxiliary sciences in archeology,preservation of relicts and environmental engineering.CD
 • Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
 • Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
 • Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
 • Biuletyn KPZK
 • Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
 • Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
 • Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
 • Budownictwo i Architektura
 • Budownictwo i Inżynieria Środowiska
 • Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences
 • Camera Separatoria
 • Central European Journal of Energetic Materials
 • Challenges of Modern Technology
 • Chemical and Process Engineering
 • Civil and Environmental Engineering Reports
 • Combustion Engines / Silniki Spalinowe
 • Computer Applications in Electrical Engineering
 • Computer Sciences
 • Control and Cybernetics
 • Decisions Making in Manufacturing and Services
 • Diagnostyka
 • Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
 • Drogownictwo
 • e-informatica. Software Engineering Journal
 • Econtechmod
 • Ekonomia i Środowisko
 • Ekonomia i Zarządzanie
 • Eksploatacja i Niezawodność
 • Electrical Power Quality and Utilisation Journal
 • Electron Technology Internet Journal
 • Elektrotechnika i Elektronika
 • Environmental Biotechnology
 • Environment Protection Engineering
 • Fibres & Textiles in Eastern Europe
 • Geodesy and Cartography
 • Geodezja
 • Geology, Geophysics & Environment
 • Geomatics and Environmental Engineering
 • Geomatics, Landmanagement and Landscape
 • Geotourism/Geoturystyka
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 • Hydroacoustics
 • IM Inżynieria Maszyn
 • Information Systems in Management
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
 • International Journal of Electronics and Telecommunications
 • International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
 • International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
 • Inżynieria Ekologiczna
 • Inżynieria Mineralna
 • Inżynieria Rolnicza
 • Inżynieria Środowiska
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Journal of Applied Computer Sciences Methods
 • Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
 • Journal of Artifical Intelligence and Soft Computing Research
 • Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems
 • Journal of Ecological Engineering
 • Journal of Ecology and Health
 • Journal of Education and Technical Sciences
 • Journal of KONES
 • Journal of Machine Engineering
 • Journal of Medical Informatics and Technologies
 • Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
 • Journal of Sustainable Mining
 • Journal of Telecommunications and Information Technology
 • Journal of Theoretical and Applied Mechanics
 • Journal of Water and Land Development
 • Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
 • LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
 • Landform Analysis
 • LogForum
 • Logistic and Transport
 • Management and Production Engineering Review
 • Management Systems in Production Engineering
 • Manageral Economics
 • Materiały Elektroniczne
 • Materiały Wysokoenergetyczne
 • Mechanics and Control
 • Metallurgy and Foundry Engineering
 • Meteorites
 • Metrology and Measurement Systems
 • Mining- Informatics, Automation and Electrical Engineering
 • Mining Science
 • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
 • Nukleonika
 • Obróbka Plastyczna Metali
 • Operations Research and Decisions
 • Optica Applicata
 • Opuscula Mathematica
 • Piece Przemysłowe & Kotły
 • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
 • Polish Hyperbaric Research
 • Polish Maritime Research
 • Polish Journal of Management Studies
 • Polityka Energetyczna
 • Polski Przegląd Kartograficzny
 • Pomiary, Automatyka, Kontrola
 • Pomiary, Automatyka, Robotyka
 • Postępy Nauki i Techniki
 • Postępy Techniki Jądrowej
 • Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
 • Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering
 • Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
 • Prace Instytutu Odlewnictwa
 • Prace Instytutu Techniki Budowlanej-Kwartalnik
 • Present Problems of Power System Control
 • Problemy Ekologii
 • Problemy Ekorozwoju
 • Problemy Eksploatacji
 • Problemy Inżynierii Rolniczej
 • Problemy Klimatologii Polarnej
 • Problemy Kolejnictwa
 • Problemy Mechatroniki
 • Problemy Techniki Uzbrojenia
 • Przegląd Budowlany
 • Przestrzeń i Forma
 • Physicochemical Problems of Mineral Processing
 • Reports on Geodesy
 • Research in Logistics & Production
 • Roczniki Geomatyki
 • Symulacja w Badaniach i Rozwoju
 • Środowisko Mieszkaniowe / Housing Enviroment
 • Studia Geotechnica et Mechanica
 • Studia Informatica
 • Technical Sciences
 • Techniczne Wyroby Włókiennicze
 • Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój
 • Telekomunikacja Cyfrowa
 • Telekomunikacja Techniki Informacyjne
 • Theoretical and Applied Informatics
 • The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
 • Total Logistic Management
 • Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
 • TransNav- International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
 • Transport Samochodowy
 • Wiadomości Chemiczne
 • Wiadomości Konserwatorskie
 • Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
 • Wybrane Problemy Inżynierskie
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
 • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
 • Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 • Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Matematyka Stosowana
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie
 • Zeszyty Naukowe SGSP
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria Inżynieria Środowiska
 • Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
 • Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
 • Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Academic Journal of Modern Philology
 • Acta Baltico-Slavica
 • Acta Judaica Lodziensia
 • Acta Philologica
 • Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
 • Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
 • Adam Mickiewicz University Law Review
 • Adeptus
 • Advances in Cognitive Psychology
 • Almanach Karaimski
 • Analecta Archaeologica Ressoviensia
 • Analecta Cracoviensia
 • Anglica. An International Journal of English Studies
 • Annales Canonici
 • Annales. Etyka w życiu gospodarczym
 • Annales Missiologici Posnanienses
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae
 • Announcer of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Physical training, education, sport and man's health
 • Ante Portas- Studia nad Bezpieczeństwem
 • Argument: Biannual Philosophical Journal
 • Bezpieczny Bank
 • Biblioteka Regionalisty
 • Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
 • Biuletyn Szadkowski
 • Biuletyn Uniejowski
 • Central Eastern European Migration Review
 • Central European Journal of Communication
 • Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics - CEJEME
 • Central and Eastern European Journal of Management and Economics
 • Chowanna
 • Cieszyński Almanach Pedagogiczny
 • Civitas et Lex
 • Cognitive Studies/ Etudes Cognitives
 • Collectanea Philologica
 • Collection of research papers: Problems of Modern Psychology
 • Collection of Scientific Papers. Education: Theory and Practice
 • Colloquia Humanistica
 • Colloquia Litteraria
 • Colloquium
 • Conversatoria Linguistica
 • Contemporary Economics
 • Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
 • Decyzje
 • deKadentzya. A literary journal from Poland
 • Didactics of Mathematics
 • Doctrina. Studia społeczno- polityczne
 • Drogi Edukacji
 • Dydaktyka Informatyki
 • Dyskurs
 • Dyskurs Młodych Andragogów
 • Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka
 • Eastern Review
 • Ecumeny and Law
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja- Technika- Informatyka
 • Ekonometria
 • Ekonomia
 • Ekonomista
 • Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
 • e-mentor
 • e-Finanse
 • e-Politikon
 • ER(R)GO. Teoria- Literatura- Kultura
 • Faculty of Management Working Paper Series
 • Family Forum
 • Family Medicine & Primary Care Review
 • Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
 • Finanse
 • Finanse i Prawo Finansowe
 • Folia Bibliologica
 • Folia Historica Cracoviensia
 • Folia Philosophica
 • Forum Pedagogiczne
 • Forum Politologiczne
 • Gdański Rocznik Ewangelicki
 • General and Professional Education
 • Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
 • Handel Wewnętrzny
 • Historia i Świat
 • Historyka Studia Metodologiczne
 • Horyzonty Polityki
 • IDEA
 • Informatyka Ekonomiczna
 • InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer
 • International Journal of Management and Economics
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Italica Wratislaviensia
 • Ius Matrimoniale
 • Jednak Książki
 • Język Artystyczny
 • Język - Szkoła - Religia
 • Journal of Applied Cultural Studies
 • Journal of Banking and Financial Economics
 • Journal of Economics & Management
 • Journal of Education Culture and Society
 • Journal of Gender and Power
 • Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets
 • Journal of Preschool and Elementary School Education
 • Komunizm: system- ludzie- dokumentacja
 • Konsumpcja i Rozwój
 • Kontrola Państwowa
 • Konińskie Studia Społeczno- Ekonomiczne
 • Kultura i Polityka
 • Kultura i społeczeństwo
 • Kultura - Media - Teologia
 • Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
 • Kultura Współczesna
 • Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
 • Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
 • Kwartalnik Neofilologiczny
 • Labor et Educatio
 • Laboratorium Kultury
 • Linguarum Silva
 • Linguistica Silesiana
 • Lingwistyka Stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik
 • Liturgia Sacra. Liturgia. Musica. Ars
 • Logopedia Silesiana
 • Logos i Ethos
 • Lublin Studies in Modern Languages and Literature
 • Lumen Poloniae
 • Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska"
 • Management and Business Administration. Central Europe
 • Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych
 • Mathematical Economics
 • MAZOWSZE Studia Regionalne
 • Meander
 • Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
 • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Edukacja i Społeczeństwo
 • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum
 • Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne. Prosopon
 • Multiple Criteria Decision Making
 • Nauka
 • Nauki Ekonomiczne
 • Nauki o Finansach
 • Nauki o Zarządzaniu
 • Nauki Społeczne
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy
 • Obronność
 • Ochrona Zabytków
 • Oeconomia Copernicana
 • Ogrody Nauk i Sztuk
 • Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu, osobowemu oraz innym nazwom własnym
 • Operations Research and Decisions
 • Organization and Management
 • Orientalia Christiana Cracoviensia
 • Pamięć i Sprawiedliwość
 • Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
 • Pamiętnik Słowiański
 • Papers of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko National University: Pedagogical Series
 • Pogranicze. Polish Borderlands Studies
 • Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
 • Polish Psychological Bulletin
 • Polish Yearbook of International Law
 • Political Preferences
 • Polonia Sacra
 • Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe
 • Postscriptum Polonistyczne
 • Praca Socjalna
 • Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
 • Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Prace Komisji Historii Nauki PAU
 • Prakseologia
 • Prawo Kanoniczne
 • Prawo Morskie
 • Pro Musica Sacra
 • Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych
 • Problemy Kryminalistyki
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Problemy Polityki Społecznej
 • Problemy Rozwoju Miast
 • Problemy Turystyki i Rekreacji
 • Problemy Zarządzania
 • Proceedings of Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohienko National University: Philology
 • Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
 • Progress in Economic Sciences
 • Progress in Health Sciences
 • Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Przegląd Filozoficzny. Seria Nowa
 • Przegląd Geopolityczny
 • Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
 • Przegląd Nauk Historycznych
 • Przegląd Orientalistyczny
 • Przegląd Pedagogiczny
 • Przegląd Polsko-Polonijny
 • Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
 • Przegląd Prawno-Ekonomiczny
 • Przegląd Socjologii Jakościowej
 • Przegląd Socjologiczny
 • Przegląd Statystyczny
 • Przekłady Literatur Słowiańskich
 • Przyszłość. Świat-Europa-Polska
 • Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki
 • Radzyński Rocznik Humanistyczny
 • Raport Polska 2050
 • Recherches Archeologiques Nouvelle Serie
 • Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education
 • Replay. The Polish Journal of Game Studies
 • Review of International American Studies
 • Rocznik Andragogiczny
 • Rocznik Historii Prasy Polskiej
 • Rocznik Historii Sztuki
 • Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
 • Rocznik Lubuski
 • Rocznik Orientalistyczny
 • Rocznik Pedagogiczny
 • Rocznik Prasoznawczy
 • Rocznik Skrzatuski
 • Rocznik Socjologii Morskiej
 • Rocznik Teologiczny ChAT
 • Rocznik Tomistyczny
 • Rocznik Toruński
 • Roczniki Administracji i Prawa
 • Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 • Roczniki Filozoficzne
 • Romana Silesiana
 • Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Ruch Biblijny i Liturgiczny
 • Ruch Literacki
 • Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
 • Rynek- Społeczeństwo- Kultura
 • Saeculum Christianum. Pismo Historyczne
 • Scripta Classica
 • Scripta Philosophica
 • Securitologia
 • Scientific Papers of the Kamyanets Podilskyi Ivan Ohienko National University: History
 • Scriptura Sacra
 • Semina Scientiarum
 • Seminare. Poszukiwania naukowe
 • Silesiana Journal of Legal Studies
 • Slavia Meridionalis
 • Socjolingwistyka
 • Space - Society - Economy
 • Sprawy Narodowościowe
 • Statistics inTransition new series
 • Studenckie Zeszyty Naukowe
 • Studia Artystyczne
 • Studia Etnologiczne i Antropologiczne
 • Studia Ceranea
 • Studia Ecologia et Bioethica
 • Studia Ekonomiczne
 • Studia z Filozofii Polskiej i Słowiańskiej
 • Studia Historyczne
 • Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
 • Studia Litteraria et Historica
 • Studia nad Rodziną
 • Studia Nauk Teologicznych
 • Studia Oeconomica Posnaniensia
 • Studia Paedagogica Ignatiana
 • Studia Paradyskie
 • Studia Pedagogiczne
 • Studia Pelplińskie
 • Studia Philosophiae Christianae
 • Studia Politologica Ucraino-Polona
 • Studia Prawno- Ekonomiczne
 • Studia Psychologica
 • Studia Psychologiczne
 • Studia Regionalia
 • Studia Regionalne i Lokalne
 • Studia Socialia Cracoviensia
 • Studia Sociologica
 • ΣΟФΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
 • Studia Demograficzne
 • Studia Ełckie
 • Studia Europaea Gnesnensia
 • Studia Gilsoniana
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Studia Katechetyczne
 • Studia Medioznawcze
 • Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
 • Studia Oecumenica
 • Studia Politicae Universitatis Silesiensis
 • Studia Redemptorystowskie
 • Studia Socjologiczne
 • Studia Teologiczno- Historyczne Śląska Opolskiego
 • Studia Theologica Varsaviensia
 • Studies in Second Language Learning and Teaching
 • Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
 • Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku
 • Studia z Teorii Wychowania
 • Śląski Przegląd Statystyczny
 • Śląskie Studia Polonistyczne
 • Średniowiecze Polskie i Powszechne
 • Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment
 • Świat Tekstów. Rocznik Słupski
 • Sztuka i Dokumentacja
 • Tarnowskie Studia Teologiczne
 • Teaching English with Technology
 • Tekst i Dyskurs- Text und Diskurs
 • Theological Research
 • The Person and the Challenges
 • TransCanadiana
 • Unia Europejska.pl
 • Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
 • Wadowiana. Przegląd historyczno- kulturalny
 • Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne
 • Wartości w muzyce
 • Wiadomości Numizmatyczne
 • Wiadomości Statystyczne
 • Wieki Stare i Nowe
 • Władza Sądzenia
 • Wschodnioznawstwo
 • Współczesna Gospodarka
 • Współczesne Zarządzanie
 • Wychowanie w Rodzinie
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
 • Zagadnienia Naukoznawstwa
 • Załącznik Kulturoznawczy
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zeszyty Gdyńskie
 • Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
 • Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych
 • Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
 • Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
 • Zeszyty Naukowe.Turystyka i Rekreacja
 • Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
 • Zeszyty Naukowe UW MSC
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. PEDAGOGIKA
 • Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
 • Zeszyty Prawnicze
 • Zoon Politikon
 • Kolekcja DML-PL
 • Acta Arithmetica
 • Annales Polonici Mathematici
 • Applicationes Mathematicae
 • Banach Center Publications
 • Colloquium Mathematicae
 • Control and Cybernetics
 • Discussiones Mathematicae Differential Inclusions, Control and Optimization
 • Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications
 • Discussiones Mathematicae Graph Theory
 • Discussiones Mathematicae Probability and Statistics
 • Fundamenta Mathematicae
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
 • Prace Matematyczno-Fizyczne
 • Studia Mathematica
 • Kolekcja PSJD
 • Acta Biochimica Polonica
 • Acta Neuropsychologica
 • Acta Physica Polonica A
 • Acta Societatis Metheoriticae Polonorum
 • Aktualności Neurologiczne
 • Annales Academiae Medicae Silesiensis
 • Ból
 • Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
 • Complementary and Alternative Medicine in Science
 • Current Gynecologic Oncology
 • Developmental Period Medicine
 • Folia Medica Lodziensia
 • Journal of Combat Sports and Martial Arts
 • Journal of Health Sciences
 • Journal of Ultrasonography
 • Kosmos
 • Medicina Internacia Revuo
 • Medycyna Sportowa
 • Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine
 • OncoReview
 • Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
 • Pediatria i Medycyna Rodzinna
 • Polskie Forum Psychologiczne
 • Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives
 • Psychiatria i Psychologia Kliniczna
 • Physical Activity Review
 • World Scientific News
 • Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Ścisłe
 • Kultura - Media - Teologia
 • Warszawskie Studia Pastoralne